โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)


โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (ภาคใต้-ภูเก็ต)


โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (ภาคเหนือ-เชียงใหม่)


โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา)


โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์)


โปรแกรม/ผล การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุ 13 ปี (ภาคกลาง-นครปฐม)