ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและแบบฟอร์มการสมัครได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้
ภาค ไฟล์ดาวน์โหลด
กลาง (ประจวบคีรีขันธ์) 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร
ตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์) 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร
เหนือ (เชียงใหม่) 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร
ใต้ (สงขลา) 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล 1. ระเบียบการ
2. ใบสมัคร