ทีมเยาวชนญี่ปุ่นครองแชมป์สมัยที่ 2 กอล์ฟ The 2nd Thai-Japan Junior Golf Team Competition

 

ทีมนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น โชว์ฟอร์มเฉียบเร่งเครื่องในประเภท Single Match Play เอาชนะนักกอล์ฟเยาวชนไทยจากโครงการ ช้างไทยแลนด์ กอล์ฟ จูเนียร์เซอร์กิต ไป 17.5 ต่อ 10.5 คะแนน ป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นปีที่2 ติดต่อกันในการแข่งขัน กอล์ฟรายการ “The 2nd Thai-Japan Junior Golf Team Competition”ณ สนาม อัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมกอล์ฟเยาวชนระดับมัธยมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมสนามกอล์ฟไทย สายการบินไทยและสายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ “The 2nd Thai-Japan Junior Golf Team Competition”เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกอล์ฟในระดับเยาวชนของกลุ่มตลาดนักกอล์ฟญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางครั้งแรกให้มีประสบการณ์ ในการเล่นกอล์ฟในประเทศไทย

 

 

ในการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งสองประเทศได้ส่งตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมทำการแข่งขัน เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น อายุไม่เกิน 18 ปี ทีมละ 20 คน แบ่งเป็น ชาย 10 คน, หญิง 10 คน ซึ่งจะทำการการแข่งขันในรูปแบบประเภททีม แบบ Match Play แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า เป็นการแข่งขันแบบ Four ball จำนวน 10 คู่ (ชาย 5 คู่, หญิง 5 คู่) ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันแบบ Single Match Play จำนวน 20 คู่ (ชาย 10 คู่, หญิง 10 คู่) ซึ่งการคิดคะแนน คู่ที่ชนะจะได้ 1 คะแนน, เสมอกัน ได้ทีมละ 0.5 คะแนน และทีมแพ้ไม่ได้คะแนน จำนวนคะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน ทีมที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 ช่วง ถึง 16 คะแนนก่อนเป็นทีมชนะ

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรูปแบบประเภททีมแบบ Match Play แบบ Four ball จำนวน 10 คู่ (ชาย 5 คู่, หญิง 5 คู่) ปรากฏว่าทีมเยาวชนไทยเสมอทีมเยาวชนญี่ปุ่น 5 ต่อ 5 คะแนน โดยประเภททีมชายไทยทำได้ 3 คะแนน จากเตชินท์ วิชัยณรงค์ ที่จับคู่กับประวิณ เอียดเอื้อ เอาชนะคู่ของคาซูกิ ซูซูกิ กับ เรียวตะ ซูซูกิไป 3และ2 และเจษฎากร คำสิงห์จับคู่กับชุติพล จรรยาสวัสดิ์ เอาชนะทาคุโตะ อาเคชิกับเรียว ทากาฮาชิ 4 และ3 ส่วนอีกคะแนนได้จากพรหมพจน์ ทรงกรดจับคู่กับธนพนธ์ สุวรรณประทีป เอาชนะยูอิชิ มูเรียวกับไคโตะ โอกาเบะ 2และ1 ด้านประเภทหญิงไทยได้ 2 คะแนนจาก จรัสรวี คชไกรจับคู่กับวรัตกานต์ คุณแก้วเอาชนะมินามิ คุโดะกับฮิโนะ ชิมาบุโคโระ 1 อัพ และพิมพ์อร ธิติทรัพย์จับคู่กับจิรัฐิพร พงศธนาชลิตกุล ชนะคู่ของยูเมกะ อิชิกาวากับโมโม อูโอมิ 1 อัพ

 

 

ด้านทีมญี่ปุ่นได้ 5 คะแนนจากประเภททีมชาย 2 คะแนนโดยเก็งกิ โอตานิ เอาชนะพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์กับธนาวัฒน์ สามงามน้อยไป 3และ2 และซึบาสะ อูกิตะเอาชนะคู่ของนาราณัช ตั้งจิตรปรีดานนกับศุภวิชญ์ ทรงกลดไป 3และ2 ด้านทีมหญิงญี่ปุ่นได้ 3 คะแนนจากคู่ของฮิโตมิ โคริยามะกับฮานาเนะ นากาชิมะเอาชนะศิริพร หลวงแนมกับเปมิกา พลเมืองดีไป 2และ1 และอายานะ นากาซาวะจับคู่กับอาซึกะ โมโตะชนะโยษิตา ขาวหนูนากับภิมพิศา สีสุธรรม ไป 2 อัพ และโคโนฮะ โอคาดะ จับคู่กับไอ ยาซุอิ ชนะ จิณณพัตร ฤทธิ์ทวีกับเกศิณี พฤกษ์เมธากุลไป 3 และ 2

 

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันแบบ Single Match Play ปรากฏว่าทีมนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บ ทำคะแนนไปอีก 12.5 คะแนนส่วนทีมไทย เก็บเพิ่มอีก 5.5 คะแนน โดยผลการแข่งขันในประเภท Single Match Play มีดังนี้ ประเภทชายคู่ที่ 1 คาซูกิ ซูซูกิชนะเจษฎากร คำสิงห์กับชุติพล จรรยาสวัสดิ์ 2 อัพ คู่ที่ 2 เก็งกิ โอตานิชนะเตชินท์ วิชัยณรงค์ 4 อัพ คู่ที่ 3 เรียวตะ ซูซูกิชนะ ประวิณ เอียดเอื้อ 5 อัพ คู่ที่ 4 ทาคุโตะ อาเคชิแพ้ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 1 อัพคู่ที่ 5 ไคโตะ โอคาเบะ เอาชนะพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ 1 อัพ คู่ที่ 6 เรียว ทากาฮาชิชนะธนาวัฒน์ สามงามน้อย 1 อัพ คู่ที่ 7 ซึบาสะ อูกิตะชนะนาราณัช ตั้งจิตรปรีดานน 1 อัพ คู่ที่ 8 ยูอิชิ มูเรียว แพ้พรหมพจน์ ทรงกรด กับ ศุภวิชญ์ ทรงกลดไป 7 อัพ

 

ในประเภทหญิงคู่ที่ 1 ฮิโตมิ โคริยามะชนะจรัสรวี คชไกร 2 อัพ คู่ที่ 2 อาซึกะ โมโตะเสมอกับโยษิตา ขาวหนูนา คู่ที่ 3 อายานะ นากาซาวะแพ้จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 2 อัพ คู่ที่ 4 มินามิ คุโดะเสมอจิรัฐิพร พงศธนาชลิตกุล คู่ที่ 5 อายานะ นากาซาวะเสมอพิมพ์อร ธิติทรัพย์ คู่ที่ 6 ยูเมกะ อิชิกาวาชนะกับวรัตกานต์ คุณแก้ว 5 อัพ คู่ที่ 7 ฮิโนะ ชิมาบุโคโระเสมอภิมพิศา สีสุธรรม คู่ที่ 8 โคโนฮะ โอคาดะเสมอเกศิณี พฤกษ์เมธากุล คู่ที่ 9 ไอ ยาซุอิ ชนะ ศิริพร หลวงแนม 3 อัพ คู่ที่ 10 โมโม อูโอมิ ชนะเปมิกา พลเมืองดีไป 1 อัพ

 

 

สรุปผลการแข่งขันทั้งในประเภท Four ballและ Single Match Play ที่ญี่ปุ่นเอาชนะทีมไทยไปได้ 17.5 ต่อ 10.5 คะแนน ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณสันติ แสวงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสุชาติ สุวรรณศรี เลขาธิการสมาคมสนามกอล์ฟไทย, คุณภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผู้จัดการโครงการกีฬากอล์ฟ ไทยเบฟไทยทาเล้นท์, คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่และคุณสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโอซาก้า มอบถ้วยรางวัลและร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งสองประเทศ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook,‫ Youtube : ThaiBev ThaiTalent และ ‪www.thaibevthaitalent.com